Kunst er overalt

Kunst har hatt en sentral rolle for menneskeheten sidens dens opprinnelse. Fra hulemalerier gjort av urfolk, til middelalderens mystikk, til Leonardo da Vinci og renessansen, til multimedia-basert kunst som vi finner i blant annet dataspill og film nå til dags, har kunsten vært med på å definere vår forståelse av oss selv.

Kunst er ikke ensbetydende bare med malerier og skulpturer. Man finner spor av kunst på nesten alle områder i samfunnet, noe som også vi har prøvd å reflektere på denne siden, hvor du kan lese om blant annet:

  • Kunst i filmer
  • Kunst i produktdesign
  • Kunst i dataspill
  • Lokale kunstgallerier i Norge

Dataspill og virtuell virkelighet forandrer kunstverdenen

IT-revolusjonen er trolig den faktoren som har hatt størst innvirkning på kunst de siste tiårene. Ny teknologi gir kunstnere stadig nye muligheter til å få utløp for sin kreativitet. Ved hjelp av å implementere sine visjoner i den digitale verden, kan kunstnere involvere publikum i sin historie, og ta dem med på en reise som tidligere medium ikke ga muligheten for. Siden publikum blir mer direkte involvert i opplevelsen, kan responsen bli mer inderlig, og utløse større følelsesmessig engasjement. Denne kunstformen er imidlertid fortsatt i et tidlig stadium, og det vil være svært spennende å se hva fremtiden bringer.

Hvordan jobber kunstnere innen gaming-industrien?

Det visuelle uttrykket i et spill er en viktig faktor for suksess, uansett hvilken sjanger spillet befinner seg innen. I utviklingen av dataspill står står derfor kunstnere og grafiske designere vel så sentralt som programmerere. Kunstnernes rolle er å lage det visuelle uttrykket som utfyller spillets sjanger, handling og stil. Derfor kan man si at kunstnere i større og større grad blir historiefortellere.

De kunstneriske elementene i et spill lages stort sett ved hjelp av 3D-elementer pålagt en tekstur. Men i bunn av alt dette ligger en visjon for visuelt uttrykk og generell stemning, utviklet av en såkalt concept artist. Når karakterene er skapt, lager kunstneren de visuelle elementene i spillet, inkludert natur, objekter, kjøretøy, overflateteksturer, klær, rekvisitter og til og med brukergrensesnittkomponenter. Kunstnernes modeller og teksturer disse elementene for å oppnå det ønskede estetiske uttrykket. Det opereres gjerne med en viss arbeidsfordeling blant kunstnerne når et nytt spillprosjekt sparkes i gang. Noen kunstnere spesialiserer seg på konseptutvikling, andre på 3d-modellering, og noen på teksturer/2D-modellering.

Concept Artist

Såkalte concept artists jobber med tradisjonelle verktøy som penn og papir i stedet for programvare. De skisserer ideer til spillverdener, tegn, objekter, kjøretøy, møbler, klær, etc. De står for de overordnede visjonene, fargekart og den generelle følelsen og stemningen av spillet. Selv om de ikke er involvert i å skape det faktiske sluttresultatet, vil deres visjoner forme utseendet på spillet, og de har således en svært sentral rolle i teamet.

3D-designere

3D-designere bygger spillets karakterer, objekter og miljøer, inkludert livsformer, natur, vegetasjon, møbler og kjøretøyer, basert på visjonene som concept artist har skapt. De må balansere visuell rikdom og detaljer med begrensningene i spillets teknologi.

2D/Texture-designere

2D og texture-designere bruker teksturer som legges på toppen av miljøer og objekter i spillet, som 3D-designerne har skapt. Eksempler kan være overflater av vegger og gulv av bygninger. Dette er også et svært sentralt område som kan ha stor innvirkning på sluttresultatet av et spill. Det vil kreve betydelig kunnskap om belysning, perspektiver og visuelle effekter for å oppfylle concept artist sin visjon for spillets visuelle uttrykk og generelle stemning.